Lehrgänge

Drucken

 

Lehrgangspaket
Lehrgangspaket
Lehrgangspaket
Lehrgangspaket

D/P4 Ausbildung Trainer Assistent

26.05.2018 - 20.10.2018

DVG
Lehrgangspaket

D/01 TR/C Ballett

26.05.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/05 TR/C Choreografie Gardetanz Gruppe

27.05.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/33 Schüler Garde Solo

02.06.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

HE/03 Polka - Schritte zum Mitnehmen

02.06.2018
WS Workshop
HVG

D/06 TR/C Marsch C

09.06.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

HE/04 Akrobatik II (Bogengänge / Überschläge)

09.06.2018
F2 Fortgeschrittene-2
HVG

D/07 TR/C Marsch B

10.06.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

HE/05 Marsch für Fortgeschrittene

10.06.2018
F2 Fortgeschrittene-2
HVG

BY/01a Bayern tanzt - Lyrical/Contemporary, Level 1

10.06.2018
F1 Fortgeschrittene-1
GSV BY

BY/01b Bayern tanzt - Lyrical/Contemporary, Level 2

10.06.2018
F2 Fortgeschrittene-2
GSV BY

BY/02 Bayern tanzt - Tanztechnik

10.06.2018
F1 Fortgeschrittene-1
GSV BY

BY/03a Bayern tanzt - Funky Jazz, Level 1

10.06.2018
F1 Fortgeschrittene-1
GSV BY

BY/03b Bayern tanzt - Funky Jazz, Level 2

10.06.2018
F2 Fortgeschrittene-2
GSV BY

BY/06a Bayern tanzt - Musical Dance 1

10.06.2018
F1 Fortgeschrittene-1
GSV BY

BY/06b Bayern tanzt - Musical Dance 2

10.06.2018
F2 Fortgeschrittene-2
GSV BY

BY/07b Bayern tanzt - Modern Dance, Level 2

10.06.2018
F2 Fortgeschrittene-2
GSV BY

BY/07a Bayern tanzt - Modern Dance, Level 1

10.06.2018
F1 Fortgeschrittene-1
GSV BY

BY/08 Bayern tanzt - Pimp your Showdance

10.06.2018
WS Workshop
GSV BY

D/34 Paar Förderlehrgang

16.06.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/35 Schüler Polka

16.06.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/26 Basic Body Technique

16.06.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/27 Schau Solo - High Level

16.06.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/02 TR/C Trainerseminar 1

16.06.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/21 Überschläge / Bogengänge

17.06.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/31 Schautanz - einfach mal tanzen

17.06.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

BW/01 Polka für Kids

23.06.2018
G1 Grundlehrgang-1
GSV BW

BW/02 Polka für Jugend- und Hauptklasse

23.06.2018
F1 Fortgeschrittene-1
GSV BW

D/08 TR/C Polka C

23.06.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/13 TR/C Tanztechnik Schautanz

23.06.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/09 TR/C Polka B

24.06.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/22 Steigerung der Flexibilität

30.06.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

BY/12 Polka für Kids

07.07.2018
G1 Grundlehrgang-1
GSV BY

BW/03 Schautanz Queerbeet

21.07.2018
G1 Grundlehrgang-1
GSV BW

D/100 Sommerferien Dance-Camp

30.07.2018 - 03.08.2018
WS Workshop
DVG

D/03 TR/C Trainerseminar 2

04.08.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/23 Überschläge / Bogengänge

05.08.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/15 TR/C Charakter C

05.08.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/19 TR/C Tanzstile und Tanzarten

11.08.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/10 TR/C Garde Solo C

11.08.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/20 TR/C Freestyle B

12.08.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/11 TR/C Garde Solo/Paar B

12.08.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/40 TR/B Trainingsplanung und -gestaltung

18.08.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/P3 Ausbildung Trainer B

18.08.2018 - 27.10.2018

DVG
Lehrgangspaket

D/04 TR/C Trainerseminar 3

25.08.2018
F2 Fortgeschrittene-2
DVG

D/36 Garde- und Schautanzsport im DVG

26.08.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/14 TR/C Choreografie Schautanz

26.08.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

HE/08 Tapen (Obere Extremitäten)

01.09.2018
WS Workshop
HVG

HE/09 Tapen (untere Extremitäten)

01.09.2018
WS Workshop
HVG

D/12 TR/C Choreografie Gardetanz Solo

01.09.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/16 TR/C Modern C

02.09.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/41 TR/B Trainerseminar 4

08.09.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/30 Trainerseminar 1 - 3 Refresher

09.09.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/42 TR/B Loben oder schimpfen

15.09.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/18 TR/C Schau Solo/Duo B

16.09.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/60 TO-Ausbildung

22.09.2018 - 23.09.2018

DVG

D/17 TR/C Modern B

23.09.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/29 Choreo-Check Garde Solisten

30.09.2018
WS Workshop
DVG

D/WR1 WR Schulung Allgemein

05.10.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/WR3 WR Schulung Gardetanz

06.10.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/WR2 WR Schulung Schautanz

07.10.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/43 TR/B Das ABC der Trainer Kommunikation

12.10.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/44 TR/B Tanz- und Bewegungslehre

14.10.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/50 TR/C Prüfung Trainer C

19.10.2018 - 21.10.2018

DVG

D/56 Prüfung Trainer Assistent

19.10.2018 - 21.10.2018

DVG

D/WR4 WR Intensiv Schulung Gardetanz

27.10.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/45 TR/B Der Trainer als Coach

27.10.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/WR5 WR Intensiv Schulung Schautanz

28.10.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/WR6 WR Pflichtschulung

03.11.2018 - 04.11.2018

DVG

D/WR9 WR Prüfung

17.11.2018

DVG